303761 работ
представлено на сайте
8 (926) 348-33-99
Gotovoe@bk.ru

Контрольная Управление персоналом

Номер: 285172
Количество страниц: 16
Автор: marvel5
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Управление персоналом , Зміст


1. Проектування організаційної структури управління 3
2. Управління витратами в організації 7
3. На підприємс...

Автор:

Дата публикации:

Управление персоналом
Зміст


1. Проектування організаційної структури управління 3
2. Управління витратами в організації 7
3. На підприємс...
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
 • Содержание:
  Зміст


  1. Проектування організаційної структури управління 3
  2. Управління витратами в організації 7
  3. На підприємстві збільшилась плинність персоналу, що негативно впливає на ефективність праці. У ролі менеджера розробіть перелік дій зі стабілізації плинності персоналу. 13
  Список використаних джерел 16

  Організаційна структура – це цілісна система взаємовідносин рівнів управління та функціональних областей, що розроблена для ефективної діяльності організації та дозволяє найбільш ефективно досягати цілей організації [1, с.89].
  Від організаційної структури залежить ефективність діяльності підприємства, тому дуже важливо чітко розуміти, що таке організаційна структура. При виборі правильної організаційної структури організація буде ефективно досягати своїх поставлених цілей, внаслідок чого стане більш конкурентоспроможною.

  Список використаних джерел

  1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.
  2. Лойко Д.М. Організація витрат промислового підприємства /Д.М. Лойко, Р.А. Смоляр // Перспективи розвитку України в умовах глобальної кризи: збірник матеріалів Міжн. наук. — практ. Інтернет-конференції 13–14 червня 2013 р., м. Дніпропетровськ — Днепропетровськ: «Герда», 2013. — С. 91–93.
  3. Управління витратами: конспект лекцій для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг» для денної та заочної форм навчання / П.В. Смірнова. – Харків: ФО-П Шейніна О.В., 2016. – 96 с.
  4. Управління персоналом: підручник /[В.М.Данюк, А.М.Колот, Г.С.Суков та ін.] – К.: КНЕУ: Краматорськ : НКМЗ, 2013. – 666 с.
  5. Управління підприємством: організаційно- економічний аспект: монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Нижника, канд. екон. наук, доц.. М.В. Ніколайчука. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 389 с.

Другие работы